Patríme medzi prvých platinových partnerov na Slovensku

ISTQB školenia
Špecializované školenia

Online školenie = online trieda vedená školiteľom (Instructor Led Training)

Aké sú technické požiadavky na účasť na online školení?
 • Počítač/laptop, monitor
 • Spoľahlivé pripojenie na internet
 • Webkamera
 • Headset so vstavaným mikrofónom
Naše on-line školenie - "online trieda" (Instructor Led Training) má rovnakú hodnotu ako klasické face-to-face školenie v školiacej miestnosti. Ako teda prebieha?
AAS – online školenie - online trieda ponúka účastníkom tých istých školiteľov, školiace materiály, technickú podporu, osobnú podporu a osobný kontakt so školiteľom a ostatnými účastníkmi, ktoré by podľa očakávania našli na konvenčnom školení.

AAS – online trieda spája účastníkov vo virtuálnej učebni – školiacej miestnosti, kde prechádzajú a sú vedení školením svojím školiteľom. Sú vzájomne prepojení prostredníctvom zvuku a videa, čo im umožňuje sa vidieť a komunikovať so školiteľom aj so spolu-účastníkmi.

Školenie je vysoko interaktívne, s množstvom praktických cvičení. Poskytuje každému účastníkovi osobnú podporu a osobný kontakt so školiteľom a ostatnými účastníkmi.

Online školenie má rovnaký obsah ako naše tradičné akreditované školenie. Príručky ku školeniam dostane každý účastník v elektronickej podobe. (Ak by niektorý účastník preferoval papierovú formu, bude mu poskytnutá)

Medzi nesporné výhody online školení patria nulové/žiadne cestovné náklady. Pripojíte sa jednoducho z kancelárie alebo z domu podľa Vašej preferencie. Inštrukcie ohľadom pripojenia k školeniu získa každý účastník predom.

Účastníci môžu kedykoľvek hovoriť so svojím školiteľom, aby kládli otázky a požiadali o pomoc, hlbšie vysvetlenie alebo chceli jednoducho vedieť k jednotlivým témam viac podrobností, či ďalší príklad z praxe.

Po absolvovaní online kurzu dostane účastník potvrdenie o účasti, resp. bude pripravený na certifikačnú skúšku, rovnako ako pri klasických školeniach.
Rezervácia online školení
Jednoducho vyhľadajte školenie ako obvykle a vyberte si školenie, ktoré je aktuálne dostupné vo forme online školenia a objednajte.

Získaj náš online kurz zadarmo cez KOMPAS+

KOMPAS+ je program zameraný na rozvoj zručností pre budúce uplatnenie uchádzačov o zamestnanie. Účastníkom programu prepláca úrad práce náklady na školenie v plnej výške. Ak si svoje pracovné uplatnenie predstavuješ v IT, napríklad na pozícii testera, sú pre Teba vedomosti a zručnosti obsiahnuté v sylaboch našich školení tie pravé.
Ako na to?
 • Máš záujem o uplatnenie v IT? Vyber si kurz z našej ponuky kurzov, ak sa nevieš rozhodnúť, radi ti s výberom pomôžeme, stačí nás kontaktovať.
 • Vyplň kontaktné údaje (časť A) v žiadosti KOMPAS+ a my vyplníme časť B a poskytneme dokumenty potrebné k schváleniu. Ak si si s niečím neistý radi Ti pri vypĺňaní pomôžeme.
 • Odovzdaj žiadosť na úrade práce minimálne 14 dní pred termínom školenia, ktorého sa chceš zúčastniť.
 • Schválenie žiadosti (žiadosť je úradom posudzovaná individuálne, hlavné príčiny neschválenia sú uvedené nižšie).
 • O schválení žiadosti nás ihneď informuj a prihlás sa na vybraný termín a typ kurzu prostredníctvom nášho webu. Úrad s Tebou uzavrie dohodu o poskytnutí príspevku na kompetenčný kurz, poskytne Ti doklady, ktoré nám je potrebné odovzdať najneskôr v deň začatia kurzu.
 • Uži si kurz a získaj cenné vedomosti pre svoje budúce uplatnenie.
 • Po absolvovaní kurzu od nás dostaneš certifikát a ďalšie doklady, ktoré následne odovzdáš úradu.
Pozor na najčastejšie dôvody kedy Ti kurz neschvália
 • Ak nespĺňaš predpoklady definované úradom.
 • Ak si v minulosti podnikal/a (mal/a si založenú živnosť alebo s.r.o), potrebuješ na Úrade práce doložiť potvrdenia o tom, že nemáš dlh voči sociálnej, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu a Inšpektorátu práce.
 • Žiadosť KOMPAS+ je potrebné na Úrad práce doručiť včas, žiadosť KOMPAS+ musí byť na úrad práce doručená najneskôr 14 pracovných dní pred termínom začiatku kurzu.
Kalendár školení
Január
2023
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk