Patríme medzi prvých platinových partnerov na Slovensku

Akreditované ISTQB školenia
Špecializované školenia

Online školenie = online trieda vedená školiteľom (Instructor Led Training)

Aké sú technické požiadavky na účasť na online školení?
  • Počítač/laptop, monitor
  • Spoľahlivé pripojenie na internet
  • Webkamera
  • Headset so vstavaným mikrofónom
Naše on-line školenie - "online trieda" (Instructor Led Training) má rovnakú hodnotu ako klasické face-to-face školenie v školiacej miestnosti. Ako teda prebieha?
AAS – online školenie - online trieda ponúka účastníkom tých istých školiteľov, školiace materiály, technickú podporu, osobnú podporu a osobný kontakt so školiteľom a ostatnými účastníkmi, ktoré by podľa očakávania našli na konvenčnom školení.

AAS – online trieda spája účastníkov vo virtuálnej učebni – školiacej miestnosti, kde prechádzajú a sú vedení školením svojím školiteľom. Sú vzájomne prepojení prostredníctvom zvuku a videa, čo im umožňuje sa vidieť a komunikovať so školiteľom aj so spolu-účastníkmi.

Školenie je vysoko interaktívne, s množstvom praktických cvičení. Poskytuje každému účastníkovi osobnú podporu a osobný kontakt so školiteľom a ostatnými účastníkmi.

Online školenie má rovnaký obsah ako naše tradičné akreditované školenie. Príručky ku školeniam dostane každý účastník v elektronickej podobe. (Ak by niektorý účastník preferoval papierovú formu, bude mu poskytnutá)

Medzi nesporné výhody online školení patria nulové/žiadne cestovné náklady. Pripojíte sa jednoducho z kancelárie alebo z domu podľa Vašej preferencie. Inštrukcie ohľadom pripojenia k školeniu získa každý účastník predom.

Účastníci môžu kedykoľvek hovoriť so svojím školiteľom, aby kládli otázky a požiadali o pomoc, hlbšie vysvetlenie alebo chceli jednoducho vedieť k jednotlivým témam viac podrobností, či ďalší príklad z praxe.

Po absolvovaní online kurzu dostane účastník potvrdenie o účasti, resp. bude pripravený na certifikačnú skúšku, rovnako ako pri klasických školeniach.
Rezervácia online školení
Jednoducho vyhľadajte školenie ako obvykle a vyberte si školenie, ktoré je aktuálne dostupné vo forme online školenia a objednajte.
Kalendár školení
September
2021
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk