Automatizácia testov a Selénium IDE

Na (on-line / on-site) školení sa dozviete základy test automatizácie a ako automatizovať testy webových stránok pomocou nástroja Selénium IDE.
viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
1 deň

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
165€
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Teoretický úvod do automatizácie testov
Testovacie nástroje
Analýza targetov objektov
Inštalácia nástroja Selénium IDE
Recording scriptov
Úprava, debugovanie Selénium scriptov
Vytváranie testovacích scenárov
Verifikácie objektov
Príkazy, spúšťanie testov
Cross browser testovanie
Praktické príklady, best practice
Popis, ciele a prínos
V súčasnej dobe narastá potreba opakovaných regresných testov. Efektívnym riešením tejto potreby je automatizácia testov. Školením získate komplexné vedomosti ako funguje automatizácia testov a ako používať v praxi nástroj Selénium IDE pri testovaní webových stránok. Súčasťou školenia je získanie teoretických a praktických skúseností pri automatizácii testov webových stránok. Po absolvovaní školenia budete vedieť samostatne vytvárať scripty na automatizované testovanie webových stránok, spúšťať a vyhodnocovať automatizované testy. Školenie je vhodné pre tých, ktorí chcú začať s automatizáciou testov.
Pre koho je školenie určené
Školenie je určené testerom, testerom automatizérom, test managerom, developerom a všetkým, ktorí chcú začať s automatizáciou testov. Predpokladom je vlastný notebook účastníkov s prehliadačom Firefox.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk