Automatizácia testov a SoapUI NG PRO

Na (on-line / on-site) školení sa dozviete, ako môžete svoje testovanie zamerať na kritickú funkčnosť a uistiť sa, že vaša aplikácia je naozaj pripravená na nasadenie do produkčnej prevádzky za pomoci nástroja Soap UI NG Pro.
Viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
1 deň

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
140€
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Vytvorenie projektu a úvod do SoapUI
Autorizácia služieb
Použitie checkpoints validácii
Test execution
Reporting a vyhodnocovanie testov
Použitie scriptovania
Regression tests
Testovacie dáta
Používanie premenných a parametrizácia testov
Postup ako vytvoriť test step by step až po spustenie testu
Základné natívne príkazy SoapUI a ich využitie
Štruktúra testov
Práca s requestom
Parametrizácia synchrónnych webových služieb
Možnosti integrácie SoapUI
Vytvorenie mockov a Mock servera
Vytvorenie performance testu zo SoapUI projektu
Best practices
Popis, ciele a prínos
Dnešný softvér závisí od rozhraní API viac ako kedykoľvek predtým. Bez ohľadu na to, či používate vlastné interné rozhrania API alebo rozhrania API tretej strany, vaša aplikácia je taká dobrá ako využívané API. So Soap UI NG Pro môžete svoje testovanie zamerať na kritickú funkčnosť a uistiť sa, že vaša aplikácia je naozaj pripravená na nasadenie do produkčnej prevádzky. Ukážeme vám ako pracovať s nástrojom Soap UI NG Pro. Školením získate komplexné znalosti testovania webových služieb prostredníctvom nástroja SoapUI NG Pro, pričom po absolvovaní školenia budete schopný samostatne pripravovať a vykonávať komplexné testy webových služieb, a to vrátane synchronizácie webových služieb a vytvorenia Mock servera.
Pre koho je školenie určené
Školenie je určené testerom, testerom automatizérom, test managerom, developerom. Ak máte záujem o školenie, je vhodné mať zvládnuté základy testovania, prípadne základné znalosti o tom, čo je a ako funguje webová služba.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk