Performance testy a JMeter

Na (on-line / on-site) školení sa dozviete základné a hĺbkové možnosti využívania nástroja JMeter pri performance testovaní.
viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
2 dni

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
349€
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Inštalácia nástroja, príprava nástroja na aktívne používanie
Oboznámenie sa so zoznamom dostupných pluginov a možnostiach ich použitia
Ako sa robí dátovy súbor
Data management
Vytvorenie proof of concept testovania vybranej stránky/aplikácie
Master/Slave konfigurácia Jmetra
Data management ( deštruktívne/nedeštruktívne data )
Tvorba testu
Spracovanie výsledkov performance testu v JMetri a ich prezentácia
Ako viem komunikovať medzi dvoma nezávislými vláknami
Ako implementovať logiku do Jmeter scriptu
Asynchrónne volania
Error handling - správa chybových hlásení
Popis, ciele a prínos
Školenie je zamerané na oboznámenie sa s možnosťami využívania nástroja JMeter pri performance testovaní. Nástroj má dostupné veľké množstvá pluginov. Dozviete sa, ktoré pluginy sú užitočné pre využitie najmä v praxi performance testera. Nástroj ponúka veľa možností práce s ním. Pre skúsenejších performance testerov ponúkame návod ako si poradiť s komunikáciou medzi dvoma nezávislými vláknami, či asynchrónnymi volaniami v JMetri. Po absolvovaní školenia budete vedieť pripraviť jednoduchý script, vytriediť kontent, urobiť dátový súbor. Oboznámite sa so základmi data managementu. Získate skúsenosť ako nastaviť think time, pacing time, run up. Nadobudnete vedomosť o tom, čo je to user action, transakcia. Budete vedieť nastaviť logovanie. Vytvoriť script pre komunikáciu medzi dvoma nezávislými vláknami. Budete vedieť ako riešiť a merať asynchrónne volania. Dozviete sa ako riešiť správu chybových hlásení na názorných príkladoch. Predpokladá sa, že záujemca o školenie má základné vedomosti o: základy Java, HTTP/HTTPS, regulárne výrazy, skúsenosť s nainštaláciou JMeter, základy Linuxu, metodika performance testov, kontingenčné tabuľky a grafy, praktické skúsenosti s JMetrom.
Pre koho je školenie určené
Testeri, Zamestnanci IT prevádzky na účel monitoringu, Aktívny používatelia JMetra.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk