Performance testy a LoadUI NG PRO

Na (on-line / on-site) školení sa dozviete, ako jednoducho a efektívne otestovať zaťaž vo vašom API pomocou nástroja LoadUI NG Pro.
viac o priebehu online školení
Trvanie školenia:
1 deň

Daniel začal s programovaním ešte počas školy. Prax priniesla veľa zaujímavých výziev, a získala si ho automatizácia a performance testy. Počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia v oblasti testovania sa primárne venuje leadovaniu projektov a performance testom. Školenie, kde sa spojí prístup „pohoďáka“a špecialistu, bude pre vás príjemným zážitkom a odborným obohatením. #
Daniel Kráľ
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
165€
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Vytvorenie projektu a úvod do LoadUI
Typy testov a profilov
Použitie checkpoints validácii
Test execution
Reporting a vyhodnocovanie testov
Setup a konfigurácia testov
Dizajn performance testov
Testovacie dáta
Používanie premenných a parametrizácia testov
Postup ako vytvoriť test step by step až po spustenie a vyhodnotenie testu
Základné natívne príkazy SoapUI a ich využitie
Štruktúra testovovacích scenárov, prepočet záťaže a transaction mix
Možnosti integrácie LoadUI
Load generátor a distribučný test
Monitoring serverov
Zoznam najčastejších performance problémov
Best practices
Popis, ciele a prínos
Ponúkame vám školenie LoadUI Pro, ktorým môžete jednoducho a efektívne otestovať záťaž vo vašom API. LoadUI NG Pro môžete tiež použiť v kombinácii s ďalšími aplikáciami ReadyAPI platformy. Školením získate komplexné znalosti performance testov webových služieb prostredníctvom nástroja LoadUI NG Pro, pričom po absolvovaní školenia budete schopný samostatne pripravovať a vykonávať komplexné performance testy webových služieb, a to vrátane ich vyhodnotenia
Pre koho je školenie určené
Školenie je určené testerom, testerom automatizérom, test managerom, developerom. Ak máte záujem o školenie, je vhodné mať znalosti o základoch SoapUI.
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk