SQL základy

Na školení (onsite formou) sa naučíte základy jazyka SQL vďaka ktorému je možné pracovať – komunikovať s databázami. Ukážeme si príklad selectu a naučíte sa sami písať základné selecty. Zistíte, ako sa píšu rôzne podmienky pre obmedzenie výberu, ako urobiť výpis krajší a čitateľnejší pre človeka a na záver sa zoznámime s najväčším nepriateľom testera juniora – s JOIN-ami.

Trvanie školenia:
1 deň

Ondrej pracuje v oblasti testingu už takmer 10 rokov. Počas svojej kariéry vystriedal viacero bankových projektov, kde hlavným úložiskom dát bývajú práve Oracle Databázy. Tu sa stretol s potrebou rýchlo a efektívne vyhľadávať prípadne aj modifikovať takéto dáta pomocou jednoduchých ale aj zložitejších selectov. O tieto vedomosti je ochotný sa s Vami podeliť prostredníctvom SQL školení. #
Ondrej Melicher
Termín školenia dohodou na základe Vášho záujmu.
Napíšte nám na academy@aas-slovakia.sk, alebo prostredníctvom „objednať“ následne Vás budeme kontaktovať.
Obchodné podmienky
Cena: Na požiadanie
za jedného účastníka, bez DPH

Obsah
Ako si rozbehnúť svoj vlastný Oracle server, vlastnú schému/užívateľa
SQL teória – čo je SQL
Ako písať selecty
Základná syntax
WHERE clause
Logické, textové a matematické operátory
Aliasy
Zoradenie pomocou Order By
Spojenie dvoch tabuliek
Joiny (INNER, LEFT, RIGHT, OUTER)
Vnorený select
Praktické cvičenia
Popis, ciele a prínos
Na tomto školení sa naučíte pracovať s databázami. V databáze sú uložené údaje a pri správnych dotazoch ich vedia poskytnúť. Databáza údaje ukladá, dovoľuje pridávať nové, upravovať a mazať existujúce a na základe požiadavky tie správne údaje vyhľadávať. Údaje v databáze môžeme tiež analyzovať, uskutočňovať medzi nimi výpočty a zostavovať štatistiky. S databázou je možné komunikovať pomocou jazyka SQL. A základy tohoto jazyka sa naučíte práve v tomto kurze. Hlavnými prínosom školenia je, že si budete vedieť pripraviť študijnú databázu. Osvojíte si použitie základných príkazov používaných pre vyhľadávanie v databáze. Budete vedieť spojiť vybrané tabuľky. Po absolvovaní školenia budete ovládať základy jazyka SQL pre prácu s databázou.
Pre koho je školenie určené
Školenie je určené testerom, test analytikom, test managerom, všetkým, ktorí majú záujem spoznať základy komunikácie s databázou prostredníctvom jazyka SQL. Ak máte záujem o školenie, je odporúčané mať logické myslenie, nebáť sa spýtať, skúsenosti so spúšťaním už nachystaných selectov sú výhodou. Predpokladom je inštalácia testovacej DB podľa postupu, ktorý obdržíte vopred pred školením. Inštalácia trvá asi hodinu a vyžaduje plný prístup k adresárom počítača (admin práva).
Organizácia školenia
MiestoZačiatokPriebeh
ONLINE:
Prostredníctvom videokonferencie (podľa inštrukcii v pozvánke školenia)
ONLINE:
9:00 (pripojenie 15 min predom)
ONLINE:
Trvanie kurzu max do 17:00.
Krátke prestávky podľa potreby udržania interaktivity online kurzu (pre udržanie pozornosti, opakovacie aktivity k jednotlivým blokom, súťaže, atď.), obedná prestávka v hodinovom trvaní.

ONSITE:
V školiacej miestnosti spoločnosti AAS Slovakia na Kalinčiakovej ulici 27, Bratislava. (1. posch.)
ONSITE:
9:00 (príchod o 8:30, malé občerstvenie, káva/čaj)
ONSITE:
Trvanie kurzu do 17:00.
Krátke prestávky na občerstvenie budú podľa potreby viac krát za deň, obedná prestávka je plánovaná v hodinovom trvaní.
PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk